اعلامیه وبسایت روشنگران به مناسبت سالگرد شوم شش جدی، روز تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان

اعلامیه وبسایت روشنگران به مناسبت سالگرد شوم شش جدی، روز تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان

اعلامیه وبسایت روشنگران به مناسبت سالگرد شوم شش جدی، روز تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.