اعلامیه سایت روشنگران در محکومیت ممنوعیت تحصیلات عالی برای زنان

اعلامیه سایت روشنگران در محکومیت ممنوعیت تحصیلات عالی برای زنان

از حقوق کامل زنان در تمام عرصه ها به دفاع برخیزیم

رژیم طالبان تحصیلات عالی زنان را تا « امرثانی» ممنوع کرد. جامعه ما با این «امر ثانی» ها و «موقت» های نیروهای جهادی و بخصوص رژیم طالبان آشنا هستند.
تجربه افغانستان نشان می دهد که نیروهای اسلام سیاسی و بخصوص طالبان بیشترین دروغ و کذب را زیر نام خدا و اسلام با بیشرمی تمام تحویل مردم داده اند.
دروغ، ریا و تزویر که لازمه قدرت نیروهای ضد مردمی است ، از همه بیشتر در بین جهادی های قدیم و اینک طالبان مورد استفاده بوده و خواهد بود.
طالبان چه در دوره اول و چه در دوره کنونی با چشم سفیدی خاص خودشان ستم و سرکوب را مخصوصا در مقابل زنان به اوج رسانده و ماشین سرکوب شان همچنان تمام اقشار و بخش های تحت ستم جامعه را قربانی خود می کند.
حتی اگر برای لحظه یی بپذیریم که این ممنوعیت واقعا «موقتی» است، باید یقین داشته باشیم آنچه آنها مطرح کرده اند، نظر و دید اصلی جناح حاکم آنهاست.
از طرف دیگر، حتی اگر این ممنوعیت رفع گردد، فقط و فقط نتیجه عکس العمل بین المللی و فشارهای حرکت زنان و مردان آزاده جامعه ما خواهد بود.
حرکت قهرمانانه محصلین مرد پوهنتون ننگرهار در برابر این حکم ظالمانه ، حمایت و دفاع قبلی مردان از حقوق زنان در رابطه تحصیل و تعلیم در پکتیا و قندهار، حرکت قهرمانانه دختران در دایکندی ، تخار و سایر جا ها نشان داد که حرکت زنان و مردان، به دور از سو استفاده های انجیوی، رو به اعتلا است.
شعار همه مبارزان راه استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی ، به رسمیت شناختن و تامین آزادی کامل زنان و جامعه افغانستان در مجموع است.
مردم افغانستان مسلما با درس گیری از حدود پنجاه سال اخیر تاریخ کشور، حتما به این نتیجه خواهد رسید که برای به دست آوردن استقلال ، دموکراسی و عدالت اجتماعی باید از روی نعش بویناک رژیم طالبی و انواع و اقسام نیروهای که زیر نام اسلام سیاسی تا کنون جامعه ما را به قرن هژده باز گردانده اند، بگذرد.
تامین حقوق کامل زنان خواستی نیست، که زیر بهانه های گوناگون مدفون شده و ابزاری برای جناح های قدرت طلب باشد. این خواست با خواست انقلاب آینده افغانستان گره خورده است و محکی برای نیروهای خواهد بود که صداقت شان را در مسیر آینده نشان دهد.
اینک که زنان و دختران افغانستان فارغ از حرکات مشکوک یک عده سو استفاده چی ، خود در کارزار دفاع از حقوق کامل شان برامده و در این راه می رزمند، نشان می دهد که یلدای سیاه استبداد طولانی با صبح آزادی پایان خواهد یافت.
از حقوق کامل زنان در تمام عرصه ها به دفاع برخیزیم.
مرده باد رژیم طالبان
به پیش به سوی، استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی

Bookmark the permalink.

© 2021 ، روشنگران همه حقوق محفوظ است.